Kontakt

DANE KONTAKTOWE

TeWa Impex Sp. z o.o.

ul. Ludwika Pasteura 6a lok. 34 (piętro VI)
02-093 Warszawa, Ochota

Telefony: + 48 22 4052102
+ 48 22 4052103
+ 48 22 8286236
+ 48 22 8286238
Fax: + 48 22 8286238
E-mail: tewaimpex@tewaimpex.pl
Godziny otwarcia biura: od 10:00 do 18:00
od poniedziałku do piątku

Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS : 0000182376.
Kapitał Zakładowy 50.000 zł

NIP: 526-02-13-965
Regon: 011684576

NAPISZ DO NAS