Oferta

Nasze usługi

Usługi księgowe dla spółek w Warszawie - Oferta

Jako Tewa Impex zapewniamy Państwu usługi księgowe dla spółek na najwyższym poziomie – świadczone przez wykwalifikowanych ekspertów dysponujących szeroką wiedzą i doświadczeniem w sprawach kadrowo-płacowych. Obsługujemy spółki prawa handlowego, w tym w szczególności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne i osobowe. Przedsiębiorstwa zainteresowane usługami księgowymi dla spółek zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.

Główne zalety zewnętrznej księgowości :

 • wspólna księgowość dla wszystkich oddziałów firmy jest zlokalizowana w jednym miejscu,
 • Klient nie musi nabywać drogiego systemu informatycznego i dbać o jego aktualizacje,
 • Klient nie musi ryzykować rekrutacji niewłaściwych pracowników księgowości, ponosić wygórowanych kosztów ich wynagrodzeń z narzutami, angażować się w kontrolę pracownika i jego pracy – oszczędza zatem swój czas i pieniądze,
 • Klient ponosi stałe zryczałtowane koszty prowadzenia księgowości,
 • Klient przenosi odpowiedzialność za świadczone usługi na wykonawcę-zleceniobiorcę.

Informacje na temat stanu finansów i wysokości podatków przekazujemy w dogodnej dla Klienta formie (poczta elektroniczna, fax, wyniki księgowe on-line).

Możliwość obsługi Klientów w języku angielskim.

Oferujemy outsourcing usług na wysokim poziomie.

Kadry i płace – outsourcing

Księgowość płacowa dotyczy każdego przedsiębiorstwa. Zarówno w małych, jak i dużych firmach pojawia się kwestia wynagrodzenia dla pracowników. Bardzo ważne w tym obszarze jest zachowanie poufności w sprawie wysokości wynagrodzeń. Coraz częściej prowadzenie księgowości płacowej przekazywane jest zewnętrznym firmom. Jeśli chodzi o kadry i płace – outsourcing jest obecnie jednym z najlepszych rozwiązań, które chętnie wykorzystywane jest przez wiele przedsiębiorstw i pozwala na ochronę poufnych informacji.

Payroll – outsourcing usług płacowych

Jeżeli chodzi o kadry i płace, outsourcing payroll wpływa przede wszystkim na terminową wypłatę wynagrodzenia dla pracowników. Nie jest to jednak jedyna zaleta, jeżeli chodzi o outsourcing. W tym przypadku najważniejsze jest bezpieczeństwo danych. Nasza firma dokłada wszelkich starań i wprowadza procedury, które zabezpieczają dane przed kradzieżą.

Profesjonalna obsługa kadr

Zewnętrzna obsługa kadr przedsiębiorstwa jest usługą, która pozwala zmniejszyć koszty jego utrzymania. Wynika to z braku konieczności prowadzenia dodatkowego działu firmy. Nasi pracownicy zajmują się kompleksową obsługą dokumentacji kadrowej. W zakres naszych działań wchodzi rejestracja w ZUS-ie osób zatrudnionych, wystawianie świadectw pracy, rozliczanie czasu pracy, a także dni urlopowych i zwolnień lekarskich, kontrola ważności badań lekarskich czy szkoleń BHP.
W przypadku jakiejkolwiek kontroli z urzędu mogą Państwo liczyć na pomoc naszych ekspertów, którzy przedstawią niezbędne dla potrzeb kontroli dokumenty. Będziemy także reprezentantami płatnika w urzędzie skarbowym, czy ZUS.

Dlaczego my?

Nasi specjaliści w zakresie kadr i płac dysponują odpowiednią wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie. Stale podnoszą swoje kwalifikacje i aktualizują swoją wiedzę w oparciu o zmiany prawne. Naszą ofertę dopasowujemy do potrzeb oraz specyfiki firmy. Zapewniamy szeroko pojęte usługi księgowe dla spółek, by mogli Państwo w pełni skupić się na rozwoju swojej firmy, bez konieczności poświęcania uwagi sprawom kadrowym. Jesteśmy przekonani, że decydując się na usługi naszej firmy, będą Państwo zadowoleni.

Usługi kadrowe na terenie miasta Warszawa

Nasze usługi kadrowe kierujemy do klientów biznesowych działających na terenie Warszawy, w szczególności dzielnic Ochota i Wola. Zapewniamy kompleksową i profesjonalną obsługę kadr i płac, jednocześnie oferując również outsourcing usług księgowych. Nasz Zespół posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług kadrowych. Stale podnosimy nasze kompetencje i aktualizujemy wiedzę tak, aby zapewnić Państwu usługi na jak najwyższym poziomie.

Usługi kadrowe świadczymy także w języku angielskim.

Nasze usługi

Usługa obejmuje w szczególności :

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • formułowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
 • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej,
 • kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych,
 • dekretacja dokumentów źródłowych,
 • pomoc w opracowaniu zasad obiegu dokumentów,
 • monitoring należności i zobowiązań,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia oraz sporządzanie planów amortyzacji,
 • sporządzanie pełnych sprawozdań finansowych z uwzględnieniem dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia sprawozdań w KRS,
 • sporządzanie sprawozdań GUS, NBP,
 • analizę dochodu z uwzględnieniem dowolnych centrów przychodów i kosztów,
 • bieżące doradztwo finansowo-księgowe.

Usługa obejmuje w szczególności :

 • prowadzenie ewidencji zgodnie z wymogami polskiego prawa,
 • kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia  oraz sporządzanie planów amortyzacji,
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych osób fizycznych,
 • bieżące doradztwo finansowo-księgowe.
 • prowadzenie ewidencji VAT,
 • ustalanie wysokości zaliczek podatków dochodowych,
 • sporządzanie oraz wysyłanie wszystkich obowiązkowych deklaracji podatkowych (VAT,PIT,CIT,PCC i innych), wysyłanie JPK,
 • bieżąca informacja o wysokości podatków,
 • reprezentowanie podatnika w urzędzie skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych.

W każdym, nawet najmniejszym przedsiębiorstwie, które zatrudnia na stałe zaledwie kilku pracowników, kadry i płace wymagają profesjonalnej i rzetelnej obsługi zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa. Outsourcing usług kadrowo-płacowych to bardzo duża oszczędność czasu i pieniędzy, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw nieposiadających odrębnych działów finansowo-kadrowych. Dlatego też usługa „kadry i płace” cieszy się coraz większą popularnością wśród właścicieli przedsiębiorstw, którzy poszukują profesjonalnego wsparcia w rozsądnej cenie.

Klientów zainteresowanych zleceniem obsługi kadrowej i płacowej przedsiębiorstwa na zasadach outsourcing’u zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą.

Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje w szczególności :

 • obliczanie wynagrodzeń,
 • pomoc w prowadzeniu akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej w oparciu o przepisy prawne,
 • prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej ZUS pracowników i zleceniobiorców,
 • rozliczenia z ZUS – przekaz elektroniczny,
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu pracowników,
 • ewidencje / raporty o nieobecnościach pracowników,
 • sporządzanie obowiązkowych imiennych informacji o dochodach pracowników (PIT-11, IFT, i inne),
 • reprezentowanie płatnika w ZUS i urzędzie skarbowym oraz podczas kontroli.
 • korekty księgowań,
 • uzupełnienia księgowań,
 • korekty deklaracji podatkowych z poprzednich okresów.