Oferta

Nasze usługi

Oferta

Główne zalety zewnętrznej księgowości :

 • wspólna księgowość dla wszystkich oddziałów firmy jest zlokalizowana w jednym miejscu,
 • Klient nie musi nabywać drogiego systemu informatycznego i dbać o jego aktualizacje,
 • Klient nie musi ryzykować rekrutacji niewłaściwych pracowników księgowości, ponosić wygórowanych kosztów ich wynagrodzeń z narzutami, angażować się w kontrolę pracownika i jego pracy – oszczędza zatem swój czas i pieniądze,
 • Klient ponosi stałe zryczałtowane koszty prowadzenia księgowości,
 • Klient przenosi odpowiedzialność za świadczone usługi na wykonawcę-zleceniobiorcę.

Informacje na temat stanu finansów i wysokości podatków przekazujemy w dogodnej dla Klienta formie (poczta elektroniczna, fax, wyniki księgowe on-line).

Możliwość obsługi Klientów w języku angielskim.

Oferujemy outsourcing usług na wysokim poziomie.

Kadry i płace – outsourcing

Księgowość płacowa dotyczy każdego przedsiębiorstwa. Zarówno w małych, jak i dużych firmach pojawia się kwestia wynagrodzenia dla pracowników. Bardzo ważne w tym obszarze jest zachowanie poufności w sprawie wysokości wynagrodzeń. Coraz częściej prowadzenie księgowości płacowej przekazywane jest zewnętrznym firmom. Jeśli chodzi o kadry i płace – outsourcing jest obecnie jednym z najlepszych rozwiązań, które chętnie wykorzystywane jest przez wiele przedsiębiorstw i pozwala na ochronę poufnych informacji.

Payroll – outsourcing usług płacowych

Jeżeli chodzi o kadry i płace, outsourcing payroll wpływa przede wszystkim na terminową wypłatę wynagrodzenia dla pracowników. Nie jest to jednak jedyna zaleta, jeżeli chodzi o outsourcing. W tym przypadku najważniejsze jest bezpieczeństwo danych. Nasza firma dokłada wszelkich starań i wprowadza procedury, które zabezpieczają dane przed kradzieżą.

Profesjonalna obsługa kadr

Zewnętrzna obsługa kadr przedsiębiorstwa jest usługą, która pozwala zmniejszyć koszty jego utrzymania. Wynika to z braku konieczności prowadzenia dodatkowego działu firmy. Nasi pracownicy zajmują się kompleksową obsługą dokumentacji kadrowej. W zakres naszych działań wchodzi rejestracja w ZUS-ie osób zatrudnionych, wystawianie świadectw pracy, rozliczanie czasu pracy, a także dni urlopowych i zwolnień lekarskich, kontrola ważności badań lekarskich czy szkoleń BHP.
W przypadku jakiejkolwiek kontroli z urzędu mogą Państwo liczyć na pomoc naszych ekspertów, którzy przedstawią niezbędne dla potrzeb kontroli dokumenty. Będziemy także reprezentantami płatnika w urzędzie skarbowym, czy ZUS.

Dlaczego my?

Nasi specjaliści w zakresie kadr i płac dysponują odpowiednią wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie. Stale podnoszą swoje kwalifikacje i aktualizują swoją wiedzę w oparciu o zmiany prawne. Naszą ofertę dopasowujemy do potrzeb oraz specyfiki firmy. Jesteśmy przekonani, że decydując się na usługi naszej firmy, będą Państwo zadowoleni.

Nasze usługi

Usługa obejmuje w szczególności :

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • formułowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
 • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej,
 • kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych,
 • dekretacja dokumentów źródłowych,
 • pomoc w opracowaniu zasad obiegu dokumentów,
 • monitoring należności i zobowiązań,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia oraz sporządzanie planów amortyzacji,
 • sporządzanie pełnych sprawozdań finansowych z uwzględnieniem dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia sprawozdań w KRS,
 • sporządzanie sprawozdań GUS, NBP,
 • analizę dochodu z uwzględnieniem dowolnych centrów przychodów i kosztów,
 • bieżące doradztwo finansowo-księgowe.

Usługa obejmuje w szczególności :

 • prowadzenie ewidencji zgodnie z wymogami polskiego prawa,
 • kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia  oraz sporządzanie planów amortyzacji,
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych osób fizycznych,
 • bieżące doradztwo finansowo-księgowe.
 • prowadzenie ewidencji VAT,
 • ustalanie wysokości zaliczek podatków dochodowych,
 • sporządzanie oraz wysyłanie wszystkich obowiązkowych deklaracji podatkowych (VAT,PIT,CIT,PCC i innych), wysyłanie JPK,
 • bieżąca informacja o wysokości podatków,
 • reprezentowanie podatnika w urzędzie skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych.

W każdym, nawet najmniejszym przedsiębiorstwie, które zatrudnia na stałe zaledwie kilku pracowników, kadry i płace wymagają profesjonalnej i rzetelnej obsługi zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa. Outsourcing usług kadrowo-płacowych to bardzo duża oszczędność czasu i pieniędzy, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw nieposiadających odrębnych działów finansowo-kadrowych. Dlatego też usługa „kadry i płace” cieszy się coraz większą popularnością wśród właścicieli przedsiębiorstw, którzy poszukują profesjonalnego wsparcia w rozsądnej cenie.

Klientów zainteresowanych zleceniem obsługi kadrowej i płacowej przedsiębiorstwa na zasadach outsourcing’u zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą.

Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje w szczególności :

 • obliczanie wynagrodzeń,
 • pomoc w prowadzeniu akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej w oparciu o przepisy prawne,
 • prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej ZUS pracowników i zleceniobiorców,
 • rozliczenia z ZUS – przekaz elektroniczny,
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu pracowników,
 • ewidencje / raporty o nieobecnościach pracowników,
 • sporządzanie obowiązkowych imiennych informacji o dochodach pracowników (PIT-11, IFT, i inne),
 • reprezentowanie płatnika w ZUS i urzędzie skarbowym oraz podczas kontroli.
 • korekty księgowań,
 • uzupełnienia księgowań,
 • korekty deklaracji podatkowych z poprzednich okresów.